Kancelaria parafialna

Parafia Rzymsko-Katolicka w Bledzewie
p. w. „św. Katarzyny Aleksandryjskiej”
ul. Kościuszki 30, 66-350 Bledzew

NIP: 596-15-51-560; REGON: 040074987
NR KONTA PARAFIALNEGO: 19 1090 2532 0000 0001 3505 9746

 Kancelaria: ul. T. Kościuszki 30; 
(95) 743 60 32; e-mail: bledzew@diecezjazg.pl

Kancelaria Parafialna jest czynna:
poniedziałek – piątek po wieczornej Mszy św.

DUSZPASTERZE: Proboszcz – ks. Artur Adamczak (tel. 605432680);
Wikariusz – ks. Paweł Sztyber (tel. 508147217)

Godziny Mszy św. 

Msze św. w Bledzewie
Poniedziałek – Sobota godz. 18.00 (od listopada do wiosennego przesilenia 17.00)
Niedziela godz. 8.00 i 12.30

Msze św. w niedzielę w kościołach filialnych:
Stary Dworek godz. 9.00
Zemsko godz. 10.30
Popowo godz. 12.00
Chycina godz. 9.30
Goruńsko godz. 11.00

 Porządek wakacyjny Mszy św. 

Bledzew w sobotę: godz. 8.00
w niedzielę 8.00 i 12.30
Stary Dworek w niedzielę: godz. 9.30
Zemsko w sobotę (niedzielna) : godz. 18.00
Popowo  w sobotę (niedzielna): godz. 16.45
Goruńsko w niedzielę: godz. 11.00
Chycina  w sobotę (niedzielna): godz. 19.15

Sakrament Chrztu Świętego

Terminy i tematy katechez przedchrzcielnych
w Parafii
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bledzewie

 TEMATY KATECHEZ W ROKU 2020

- Spotkanie indywidualne z rodzicami (spotkanie to może się odbyć w dowolnym terminie przed następującymi katechezami.)

  1.     Chrzest św. nowym życiem w Chrystusie
    (I sobota września, grudnia, marca i czerwca)
  2.     Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci (II sobota września, grudnia, marca i czerwca)

- Liturgia obrzędu sakramentu chrztu św.
(to ostatnie, czwarte spotkanie odbywa się w kościele w sobotę bezpośrednio przed chrztem dziecka)

 TERMINY SPOTKAŃ W SOBOTY O GODZ. 16.00
                 W KOŚCIELE PARAFIALNYM

 WRZESIEŃ 2019 r.: 1 i 8 (dni miesiąca)

GRUDZIEŃ 2019 r.: 7 i 14/ 2020 r. 5 i 12

MARZEC 2020 r.: 7 i 14

CZERWIEC 2020 r.: 13 i 20 (wyjątkowo II i III sobota miesiąca)

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:

 Akt urodzenia dziecka – oryginał (pełny odpis)

 Akt ślubu kościelnego Rodziców dziecka

Zaświadczenie od Rodziców i Rodziców chrzestnych, że ukończyli kurs katechizacji przedchrzcielnej.

Zaświadczenie Rodziców chrzestnych – z parafii ich zamieszkania, że są osobami wierzącymi i praktykującymi oraz przyjęli sakrament bierzmowania i mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego.

 Jeśli Rodzice Dziecka nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego „rezerwowania” terminu chrztu.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna. Wierni zobowiązani są do złożenia ofiary na utrzymanie duchownych i potrzeby Kościoła, chyba że ich na to nie stać. Nie ma wyznaczonej kwoty.

Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):

Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii w której odbyło się bierzmowanie.

Dowody Osobiste

Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu) lub Akt Ślubu Cywilnego.

Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)

Świadectwo uczestniczeniach w trzech spotkaniach w Poradni Małżeńskiej (m.in. Naturalne Planowanie Rodziny)

Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Katarzyny w Bledzewie z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

 Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafialnej zanim skontaktujemy się z firmą pogrzebową.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

Akt Zgonu z USC

Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Przed Mszą Św. Pogrzebową mamy możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.